Politica de livrare a produselor/serviciilor

Procedura de Comandă

Clienţii pot comanda produse de pe site online, cu ajutorul coşului de cumpărături. Comanda se consideră valabilă numai după ce plata pentru produsele solicitate a fost efectuată prin card de credit de către client.
Clientul poate anula comanda prin e-mail sau telefon, până la momentul primirii confirmării finale din partea editurii Arania privind posibilitatea onorării acesteia.
Denunţarea unilaterală a comenzii se poate face de către client dacă se întârzie livrarea, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, cu maxim 7 zile lucrătoare peste termenul specificat.
În cazul produselor materiale (carte scrisă) termenul de livrare este de 3-5 zile în țară și de două săptămâni în afara țării. În cazul produselor distribuite pe cale virtuală (ebook, audiobook) distribuția se face automat, imediat după ce cumpărătorul a achitat produsele respective.
Modalităţi de plată
Plata produsului/serviciilor comandate se poate efectua cu cardul, în condiţii de siguranţă deplină, în momentul formulării comenzii. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro).
În situaţia în care plata nu se efectuează de către client, comanda va fi considerată anulată şi nu va mai fi onorată. În cazul acesta, editura va avea dreptul de a solicita plata de despăgubiri şi/sau va putea refuza onorarea altor solicitări de comenzi ale clientului respectiv.
Atât clientul cât şi editura nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră.
Prezentul contract este supus legii române.
Editura Arania are dreptul de a interzice accesul pe site anumitor clienţi şi vizitatori, pe termen limitat sau nelimitat, fără o notificare prealabilă.